Farr 30 Goes Young, The Farr 30 Youth Program 2013

Farr 30 Goes Young, The Farr 30 Youth Program 2013

Farr 30 Youth

Farr 30 Goes Young, The Farr 30 Youth Program

Hur seglingssverige bäst kan underlätta ungdomarnas förflyttning från jolle till kölbåt är ett återkommande diskussionsämne. Med Farr 30 som bas initierar nu Peter Grönberg tillsammans med sin son Pierre, en ungdomssatsning för att introducera unga entusiastiska seglare till kölbåtsseglingen. Idén till ’’Farr 30 Youth’’ kom några månader innan VM 2012 i Båstad; Varför inte seglar VM med ett ungdomslag? Taken realiserades och ’’Team Yachtaction Racing (YAR)’’ Bildades.

Båten var med på start linjen och lagt bestod av seglare i åldern 15 -20 år. Detta var något nytt och unikt. Under första seglingen på VM kom de på 12:e plats vilket är mycket bra för ett nytt team som just har bildats. Totalt slutade de på 16:e plats utav 20 båtar. Målet med VM var att genom sitt deltagande skapa intresse för initiativet och testa Farr 30 som plattform.

När Pierre Grönberg delägare i båten och 15 år gammal började gymnasiet och valde Seglingsgymnasiet i Ängelholm började man tala om en mer organiserad ungdomssatsning. Projektet är unikt i Sverige då inget annat seglargymnasium eller segelsällskap driver en ungdomssatsning runt entypsbåt som Farr 30.

Det ligger nu som grunden för fortsatt utveckling av projektet Farr 30 Youth. Programmera möjliggörs genom ett samarbete mellan Seglingsgymnasiet i Ängelholm, Helsingborgs Yacht Club (HYC) Ungdomar från alla partnerklubbar får chansen att segla för att ta en plats i teamet.

Kappsegling på klubbnivå ingår i träningen där ungdomarna kommer att vara mycket snabba och ha goda chanser till framskjutna positioner i resultatlistorna. Genom att erbjuda platser ombord för lokala juniorer tro de att intresset kommer att öka snabbt och behovet av fler båtar organiserade av lokala klubbar kommer att växa. Martin Strandberg finns med i projektet i egenskap av coach och kommer med sin breda seglingserfarenhet och kunskap inom Farr 30 i Synnerhet snabbt får fart på ungdomarnas båt.

Som alla Farr 30 team ligger de nu i startgroparna för att komma ut på vattnet och de säljer nu ungdomar som vill utveckla sin segling och ingår i ett team som tränar inför VM i Köpenhamn 2014. Är du intresseras så finns mer information på teamets hemsida. www.farr30youth.se.

Vi kommer att få glädjen att segla mot dessa ungdomar på ett flertal av årets GP – Seglingar och hoppas får äran att tampas med dem hela vägen runt Gotland. Svenska Farr 30 förbundet välkomnar också Pete Grönberg in i Styrelsen där han kommer att driva just ungdomsfrågor.

Text Henrik Sund
Svenska Farr 30 Förbundet/Swe 10070 Orca

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*